Αρχαιολογικοί Χώροι (shapefile)

URL: https://civilprogis.heraklion.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typeName=civilprovec%3Acprot_her_archaiologikoi_choroi&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Νοέμβριος 4, 2021
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Νοέμβριος 4, 2021
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 4, 2021
Διαμόρφωση SHP
Άδεια Creative Commons Αναφορά
Idb3b98d8c-eccf-4d37-a7d9-5be23f767037
Package id173b5ea9-90d0-4d0d-b01c-adbf4bef80ca
Revision id3d9571ab-8100-4fba-b88d-1573a4f73d60
Stateactive