Αρχαιολογικοί Χώροι

Σημειακό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει τους Αρχαιολογικούς χώρους Π.Ε. Ηρακλείου. Πηγή: http://gis.crete.gov.gr/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.crete.gov.gr/
Τελευταία ενημέρωση 4 Νοέμβριος, 2021, 16:35 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 14:19 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[24.749494558308,34.9882984561229],[24.749494558308,35.4102365652034], [25.4946716250883,34.9882984561229],[25.4946716250883,35.4102365652034]]] }