Ιερές Μονές

Σημειακό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει τις Ιερές μονές Π.Ε. Ηρακλείου. Πηγή: http://gis.crete.gov.gr/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.crete.gov.gr/
Τελευταία ενημέρωση 4 Νοέμβριος, 2021, 16:37 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 14:19 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[24.8005110584554,34.9345890240012],[24.8005110584554,35.3752000141063], [25.4672423212279,34.9345890240012],[25.4672423212279,35.3752000141063]]] }