Καταγεγραμμένοι Σεισμοί

Σημειακό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει τους Καταγεγραμμένους Σεισμούς. Πηγή: https://sdi.civilpro.io/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://sdi.civilpro.io/
Τελευταία ενημέρωση 6 Δεκέμβριος, 2021, 12:03 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 14:18 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[24.483466930868,34.1383924289543],[24.483466930868,35.5255395245119], [25.8319450320675,34.1383924289543],[25.8319450320675,35.5255395245119]]] }