Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές (Γραμμές)

Γραμμικό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει τις Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές. Πηγή: https://sdi.civilpro.io/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://sdi.civilpro.io/
Τελευταία ενημέρωση 5 Νοέμβριος, 2021, 15:05 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 14:19 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[24.3377692546637,34.8665909277119],[24.3377692546637,35.4929363199315], [25.590837666335,34.8665909277119],[25.590837666335,35.4929363199315]]] }