Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές (Πολύγωνα)

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει τις Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές. Πηγή: https://sdi.civilpro.io/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://sdi.civilpro.io/
Τελευταία ενημέρωση 5 Νοέμβριος, 2021, 15:06 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 14:19 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[24.3352864483896,34.8148530836203],[24.3352864483896,35.5620269426272], [25.5999516267953,34.8148530836203],[25.5999516267953,35.5620269426272]]] }