Σταθμοί Καταγραφής Σεισμικής Δραστηριότητας

Σημειακό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει τους Σταθμούς Καταγραφής Σεισμικής Δραστηριότητας. Πηγή: https://sdi.civilpro.io/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://sdi.civilpro.io/
Τελευταία ενημέρωση 5 Νοέμβριος, 2021, 15:06 (EET)
Δημιουργήθηκε 4 Νοέμβριος, 2021, 14:19 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[25.1021997275529,35.317391479058],[25.1021997275529,35.3502541658034], [25.1357690293731,35.317391479058],[25.1357690293731,35.3502541658034]]] }